Kurullar

KURULLAR

Prof. Dr. Mehmet Demirtaş

Türk El ve üst Ekstermite Cerrahisi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ata Can Atalar

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Bülent Özçelik

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Hayati Durmaz

İkinci Başkan

Prof. Dr. Ulunay Kanatlı

İkinci Başkan

Prof. Dr. Ali Rıza Erçöçen

İkinci Başkan

SEMPOZYUM BİLİMSEL SEKRETERİ

Prof. Dr. Mehmet Armangil

DÜZENLEME KURULU

Dr. Mehmet Ali Acar

Dr. Osman Akdağ

Dr. Egemen Altan

Dr. Egemen Ayhan

Dr. Melih Bağır

Dr. Mehmet Baydar

Dr. ismail Kerem Bilsel

Dr. Mehmet Kerem Canbora

Dr. Hakan Turan Çift

Dr. Anıl Demiröz

Dr. Zeynep Deniz Akdeniz Doğan

Dr. Ali Erşen

Dr. Cem Zeki Esenyel

Dr. Hüseyin Arel Gereli

Dr. Yusuf Gürbüz

Dr. Gazi Huri

Dr. Levent Küçük

Dr. Mustafa Özkan

Dr. Gökçe Yıldıran